Lista szkół - Gmina Piaski


Wybierz miasto:
szkoły Bystrzejowice Pierwsze
szkoły Gardzienice Pierwsze
szkoły Kozice Dolne
szkoły Majdan Kozic Górnych
szkoły Piaski
szkoły Wola Piasecka

Gimnazjum nr 1 w Piaskach im. Antoniego Norberta Patka
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821770
Gimnazjum Nr 2 w Bystrzejowicach Pierwszych
89
21-050 Bystrzejowice Pierwsze
telefon: 0815810213
GIMNAZJUM SPECJALNE
33
21-050 Kozice Dolne
telefon: 0815847201
Liceum Ogólnokształcące 3 letnie
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
Liceum Profilowane 3 letnie
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
Miejsko-Gminne Przedszkole
Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
21-050 Piaski
telefon: 0815821044
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gardzienicach
102
21-050 Gardzienice Pierwsze
telefon: 0815821383
Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Kozic Górnych

21-050 Majdan Kozic Górnych
telefon: 0815848210
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
33
21-050 Kozice Dolne
telefon: 0815847201
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach
Mickiewicza 2
21-050 Piaski
telefon: 0815821054
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
33
21-050 Kozice Dolne
telefon: 0815847201
Szkoła Podstawowa w Bystrzejpowicach
89
21-050 Bystrzejowice Pierwsze
telefon: 0815810213
Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej

21-050 Wola Piasecka
telefon: 0815847106
Szkoła Polcealna dla Dorosłych
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
Szkoła Policealna
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
33
21-050 Kozice Dolne
telefon: 0815847201
Technikum 4 letnie
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
Technikum Agrobiznesu dla Dorosłych
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
Technikum Uzupełniające
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
Zasadnicza szkoła zawodowa
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
ZESPÓŁ SZKÓŁ Piaski
Partyzantów 19
21-050 Piaski
telefon: 0815821001
Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych
89
21-050 Bystrzejowice Pierwsze
telefon: 0815010213

1